”Men på dem, som en gång varit invigda och därför förblivit sökare efter det förlorade mästareordet eller de vises sten, verkade det som en uppenbarelse. Så mycket kände de igen, att de visste, att de äntligen funnit, vad de instinktivt sökt och i vilken riktning deras fortsatta sökande skulle gå för återerinring av den kunskap de en gång haft.

Henry T. Laurency om H. P. Blavatskys verk

 

Hylozoiska studier

Lars Adelskogh

 

PÅ DANSK / PÅ DANSKA

IN ENGLISH / PÅ ENGELSKA

ESPERANTE / PÅ ESPERANTO

EESTI KEELES / PÅ ESTNISKA

SUOMEKSI / PÅ FINSKA

EN FRANÇAIS / PÅ FRANSKA

IN ITALIANO / PÅ ITALIENSKA

ПО−РУССКИ / PÅ RYSKA

EN ESPAÑOL / PÅ SPANSKA

AUF DEUTSCH / PÅ TYSKA

MAGYARUL / PÅ UNGERSKA

 

Avsikten med denna nätplats

 

GRUNDLÄGGANDE

Några råd till dem som studerar Laurencys skrifter

Introduktion till hylozoiken

Litet esoteriskt lexikon

Komplement till Litet esoteriskt lexikon

Instuderingsfrågor till Kunskapen om verkligheten

Axiom i Henry T. Laurencys skrifter

Hylozoikens grunder i 49 punkter

 

LAURENCYS VERK

Jan Fridegård om Kunskapen om verkligheten

 

DEN PYTAGOREISKE KURIREN

Presentation av nättidskriften Den pytagoreiske kuriren

Nummer 1, våren 2012 (63 Aqu.)

Nummer 2, sommaren 2012 (63 Aqu.)

Nummer 3, hösten 2012 (63 Aqu.)

Nummer 4, julen 2012 (63 Aqu.)

Nummer 5, våren 2013 (64 Aqu.)

Nummer 6, sommaren 2013 (64 Aqu.)

Nummer 7, hösten 2013 (64 Aqu.)

Nummer 8, julen 2013 (64 Aqu.)

Nummer 9, våren 2014 (65 Aqu.)

Nummer 10, sommaren 2014 (65 Aqu.)

Nummer 11, hösten 2014 (65 Aqu.)

Nummer 12, julen 2014 (65 Aqu.)

Nummer 13, våren 2015 (66 Aqu.)

Nummer 14, sommaren 2015 (66 Aqu.)

Nummer 15, hösten 2015 (66 Aqu.)

Nummer 16, julen 2015 (66 Aqu.)

Nummer 17, våren 2016 (67 Aqu.)

Nummer 18, sommaren 2016 (67 Aqu.)

Nummer 19, hösten 2016 (67 Aqu.)

Nummer 20, julen 2016 (67 Aqu.)

Nummer 21, våren 2017 (68 Aqu.)

Nummer 22, sommaren 2017 (68 Aqu.)

Nummer 23, hösten 2017 (68 Aqu.)

Nummer 24, julen 2017 (68 Aqu.)

Nummer 25, våren 2018 (69 Aqu.)

Nummer 26, sommaren 2018 (69 Aqu.)

Nummer 27, hösten 2018 (69 Aqu.)

Nummer 28, julen 2018 (69 Aqu.)

Nummer 29, våren 2019 (70 Aqu.)

Nummer 30, sommaren 2019 (70 Aqu.)

Nummer 31, hösten 2019 (70 Aqu.)

Nummer 32, julen 2019 (70 Aqu.)

Nummer 33, våren 2020 (71 Aqu.)

Nummer 34, sommaren 2020 (71 Aqu.)

Nummer 35, hösten 2020 (71 Aqu.)

Nummer 36, julen 2020 (71 Aqu.)

Nummer 37, våren 2021 (72 Aqu.)

Nummer 38, sommaren 2021 (72 Aqu.)

Nummer 39, hösten 2021 (72 Aqu.)

Nummer 40, julen 2021 (72 Aqu.)

Nummer 41, våren 2022 (73 Aqu.)

Nummer 42, sommaren 2022 (73 Aqu.)

Nummer 43, hösten 2022 (73 Aqu.)

Nummer 44, julen 2022 (73 Aqu.)

Nummer 45, våren 2023 (74 Aqu.)

Nummer 46, sommaren 2023 (74 Aqu.)

Nummer 47, hösten 2023 (74 Aqu.)

Nummer 48, julen 2023 (74 Aqu.)

Nummer 49, våren 2024 (75 Aqu.)

Nummer 50, sommaren 2024 (75 Aqu.)

 

ESOTERISK TERMINOLOGI

Några problem rörande medvetenhetsutvecklingen

Svensk-engelsk lista över Laurency-termer

Svensk-fransk lista över Laurency-termer

Svensk-rysk lista över Laurency-termer

Svensk-tysk lista över Laurency-termer

Svensk-engelsk ordbok för Människans väg

 

DIAGRAM

Sjutalet

Evolutionen inom solsystemet

Medvetenhetsutvecklingen inom solsystemet

Triadkedjan

Ett sjuklots byggnad

 

MIN BOK FÖRKLARINGEN

Förord

Ett

Två

Tre

Fyra

Fem

Sex

Sju

Åtta

Nio

Tio

Elva

Tolv

Hur Förklaringen blev skriven

Kommentarer till Förklaringen

Instuderingsfrågor till Förklaringen

 

ETERHÖLJET

Kompendium om eterhöljet

Texter ur min bok Eterhöljet

 

KOSMISK INTELLIGENS

(hela boken såsom pdf-dokument)

Kosmisk intelligens

 

KOSMISK INTELLIGENS

(bokens 21 avdelningar såsom pdf-dokument

Förstatriaden

1 Inledande, höljesenergierna, förstatriaden

2 Eterhöljet, prana och kundalini

3 Rörelseaspekten i fysiska och emotionala världarna, hushållningens lag

Andratriaden

4 Inledande om intelligensen

5 Intelligensens natur

6 Intelligensen som kosmisk, solsystemisk, planetarisk och mänsklig faktor

7 Intelligensens framtid

8 Devaevolutionen, del ett

9 Devaevolutionen, del två

10 Augoeiderna, del ett

11 Augoeiderna, del två

12 Kausalhöljets utveckling, del ett

13 Kausalhöljets utveckling, del två

14 Inkarnation

15 Tankeformer och tankelagar

16 Människan som skapare av tankeformer

17 Vit magi

18 Rörelseaspekten i högre världar, del ett

19 Rörelseaspekten i högre världar, del två

20 Attraktionslagen

Tredjetriaden

21 Tredjejaget och de sju kosmiska vägarna

 

HJÄLPMEDEL VID STUDIET AV KOSMISK ELD

Om Augoeides i Laurencys skrifter

 

LÄRJUNGENS VÄG

(hela boken såsom pdf-dokument)

Lärjungens väg

 

LÄRJUNGENS VÄG

(bokens elva delar såsom pdf-dokument)

Del ett

Del två

Del tre

Del fyra

Del fem

Del sex

Del sju

Del åtta

Del nio

Del tio

Del elva

Del tolv

boken sammanfattad enligt åtta teman:

Människan och Augoeides – vit magi

Arbetet med tankeformer

Eterhöljet

Det emotionala och dess bemästrande

Det kausala och det mentala

Karaktärsdaning

Hierarkiskt arbete

Lärjungaskap

 

ESOTERISK ANTROPOLOGI

Den moderna antropologin

Månkedjan

Jordkedjan: första och andra rotraserna

Tredje rotrasen (lemurierna)

Fjärde rotrasen (atlantiderna), del ett

Fjärde rotrasen, del två

Fjärde rotrasen, del tre

Fjärde rotrasen, del fyra

Femte rotrasen (arierna), del ett

Femte rotrasen, del två

Femte rotrasen, del tre

Femte rotrasen, del fyra

Sjätte rotrasen

 

ESOTERISK ASTROLOGI

Evolution och utveckling i zodiaktecknen

Hjälpkonstellationerna

 

ESOTERISK PSYKOLOGI

Kompendium om esoterisk psykologi

Emotional "esoterik" och obamakulten

 

ESOTERISK PEDAGOGIK

Anteckningar om esoterisk pedagogik

Helena Roerich – en falsk budbärare från planethierarkin

Makarna Roerichs falska mahatmaer

 

LJUSTEKNIK

Ljusteknikens långa tanke, del ett

Ljusteknikens långa tanke, del ett, med kommentarer

Ljusteknikens långa tanke, del två

Om pytagoreiska aktiveringsmetoder

Om det kausala (47:1-3)

Övningar i ljusteknik, del ett

Den gamla symbolen

 

LJUSTEKNIKENS GRUNDER

Ljusteknikens grunder, del ett

Ljusteknikens grunder, del två

Ljusteknikens grunder, del tre

Ljusteknikens grunder, del fyra

Ljusteknikens grunder, del fem

Ljusteknikens grunder, del sex

Ljusteknikens grunder, del sju

Ljusteknikens grunder, del åtta

Ljusteknikens grunder, del nio

Ljusteknikens grunder, del tio

Ljusteknikens grunder, del elva

Ljusteknikens grunder, del tolv

 

KONCENTRATION, MEDITATION, KONTEMPLATION

Sammanfattning av rājayogasystemet enligt Patañjalis yogasūtraer, bok 1

Patañjalis yogasūtraer, bok 1, översatta och försedda med kommentarer

Frågor att begrunda och besvara

Den långa tanken om koncentration, meditation, kontemplation

Den goda superintelligensens långa tanke

För studiet av koncentration, meditation, kontemplation anbefalld litteratur

 

VETENSKAPEN OM ANTAHKARANA

Vetenskapen om antahkarana enligt The Rays and the Initiations, ss. 441–530

Kommentarer till vetenskapen om antahkarana sådan denna framställts i The Rays and the Initiations, ss. 441530

 

LAURENCYTEXTER MED KORSREFERENSER

Verklighetsproblemen, del ett

Verklighetsproblemen, del två

Kunskapens och fiktionernas ursprung

Sfinxens tre frågor: Varifrån? Huru? Varthän?

 

SVAR PÅ FRÅGOR AV STUDERANDE

Svar på frågor om monadens evighet m.m.

Svar på frågor om världsalltet, gud, egen medvetenhetsutveckling m.m.

Svar på fråga om skördelagen och kompensation

 

DEN GEMENSAMMA TRADITIONEN

Mahachohanens brev

Ett brev från K. H. till A. P. Sinnett

Mahatmabrev nr 22

 

FÖREDRAG OM DEN ESOTERISKA VÄGEN

− tre böcker av Annie Besant och C.W. Leadbeater

Ljus på vägen med kommentarer

Tystnadens röst med kommentarer

Vid mästarens fötter med kommentarer

Mina noter till de tre böckerna

 

BOKEN NATTLEKTIONER

Nattlektioner

 

KRISTENDOMENS UPPKOMST

Inledande

Berättelsen om Gautama

 

LÅNGA TANKAR

Vad är en lång tanke?

Lång tanke nr 1

Livstillitens långa tanke

Självtillitens långa tanke

Lagtillitens långa tanke

Rättrådighetens långa tanke

Opersonlighetens långa tanke

Offerviljans långa tanke

Trohetens långa tanke

Förtegenhetens långa tanke

Livsglädjens långa tanke

Målmedvetenhetens långa tanke

Vishetens långa tanke

Enhetens långa tanke

 

 

LÄNKAR TILL VÅRA SYSTERHEMSIDOR

Förlagsstiftelsen Henry T. Laurencys officiella webbplats

Veidos

Retorikskolan

Veidos AB

Föreningen Kunskap för människans harmoniska utveckling

 

KONTAKT

adelskogh@yandex.com